Uchwała Nr XVI/87/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie

 

Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 3.563.362 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.279.320zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 631.262 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.640.719 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.932.100 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.638.601 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.948.870 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 385.509 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.099.498 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 900.770 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 385.509 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.605.567 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 3.048.100 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13.493.931 zł,

 

3. Plan rozchodów budżetowych został zwiększony o 1zł – zgodnie z ostatecznym rozliczeniem  kredytu z Banku Ochrony Środowiska, którego ostatnia rata spłaty nastąpi        w grudniu 2012 roku (258.571,80zł) urealniono harmonogram spłat zwiększając rozchody             o 1zł wynikające z zaokrągleń. W związku z powyższym urealniona została również kwota długu.

 

wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf


 wieloletnia_prognoza_finansowa_wg_przeplywow.pdf
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-10 12:56:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-10 12:56:32
  • Liczba odsłon: 1378
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459339]

przewiń do góry