Zobacz podgałęzieUchwała Nr XXXIII/121/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy”, współfinansowanego p

Uchwała Nr XXXIII/122/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego”, współfinansowanego przez

Uchwała Nr XXXIV/124/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.

UCHWAŁA NR XXXIV/125/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2009 ROKU w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacja

UCHWAŁA NR XXXIV/126/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2009 ROKU w sprawie przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013

UCHWAŁA NR XXXIV/127/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 LUETGO 2009 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego

UCHWAŁA NR XXXIV/128/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2009 ROKU w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Sochaczewskiego

UCHWAŁA NR XXXV/130/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

UCHWAŁA NR XXXV/131/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

UCHWAŁA Nr XXXV/132/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

UCHWAŁA NR XXXVI/133/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2009 ROKU w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

Uchwała Nr XXXVII/135/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczew

UCHWAŁA Nr XXXVII/136/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/137/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2009 ROKU w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015

UCHWAŁA NR XXXVIII/139/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 22 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie wystąpienia Powiatu Sochaczewskiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

UCHWAŁA NR XXXVIII/140/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/141/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opł

UCHWAŁA Nr XXXVIII/142/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o kt

Uchwała Nr XXXVIII/143/ 2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawiczn

UCHWAŁA Nr XXXVIII/144/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

UCHWAŁA NR XXXVIII/145/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 22 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.0

UCHWAŁA NR XL/148/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 28 SIRPNIA 2009 ROKU w sprawie uznania skargi za bezzasadną

UCHWAŁA NR XL/149/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 28 SIRPNIA 2009 ROKU w sprawie uznania skargi za bezzasadną

UCHWAŁA NR XLI/150/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchod

UCHWAŁA NR XLI/151/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa- Teresin Aleja XX - lecia w m. Teresin”, w ramach

Uchwała Nr XLI/153/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 września 2009r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XLII/155/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie uznania skargi za bezzasadną

UCHWAŁA NR XLIII/157/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego

UCHWAŁA NR XLIII/158/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

UCHWAŁA NR XLIII / 159 / 2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych

UCHWAŁA NR XLIII/160/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 Nr XLIV/161/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLV/163//2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

UCHWAŁA NR XLV/164/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2009

UCHWAŁA NR XLV/165/2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 18 grudnia 2009 ROKU w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

UCHWAŁA NR XLV/166/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego pod poszerzenie drogi powiatowej w drodze darowizny

UCHWAŁA Nr XLV/167/ 2009 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE Z DNIA 18 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

Uchwała Nr XLV/168/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskie
 

...strona w przebudowie...

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-21 12:11:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Cholewa Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-21 13:56:27
  • Liczba odsłon: 1644
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460441]

przewiń do góry