UCHWAŁA NR XVI/73/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 ROKU

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań,

na które przeznacza się środki

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w 2007 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123; poz. 776 z  późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

W § 1 uchwały Nr IX/34/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 pkt. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
  2. “§ 1 pkt. 6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 279.300,00 zł.”

  3. § 1 pkt. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

“§ 1 pkt. 8. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów– 380.000,00 zł.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z napływem do PCPR dużej ilości wniosków od osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania prac w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zaistniała konieczność zwiększenia o 20.000 zł środków finansowych na to zadanie. Środki te zostaną przesunięte z dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, gdzie środki są wystarczające.

Projekt podziału środków finansowych został pozytywnie zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 13:16:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 13:16:32
  • Liczba odsłon: 1391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459568]

przewiń do góry