V Sesja 21.03.2019r.


Porządek obrad:


1.      Otwarcie   obrad.

2.       Przyjęcie   porządku   obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad II i III sesji.

4.       Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie;

b)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

c)       zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;

d)      rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sochaczewskiego;

e)       realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”;

f)   określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku;

g)    zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

h)     zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu i ich przewodniczących;

i)     zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego.

5.   Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski - za rok 2018.

6.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2018 rok.

7.   Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za 2018 rok.

8.    Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2018.

9.   Przedstawienie informacji o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2018 roku.

10.   Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2018 rok.

11. Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”   w roku 2018.

12.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu   Sochaczewskiego z  organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

13.   Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.

14.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

15.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

16.   Wnioski i oświadczenia radnych.

17.   Sprawy różne.

18.   Zakończenie obrad.Wyniki głosowań:

·       Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o stanowisko – link 
Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie - link

      Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu w Sochaczewie - link
Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Powiatu w Sochaczewie - link

      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie - link       

      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - link

·        Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 - link

·        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sochaczewskiego - link

·        Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd” - link

·     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku - link

      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - link

   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu i ich przewodniczących - link

    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego - link

      Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok - link

 

Protokół - link

Nagranie -    https://www.youtube.com/watch?v=p64UEIgpDLQ  


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-15 12:27:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 11:51:35
  • Liczba odsłon: 1341
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460448]

przewiń do góry