UCHWAŁA Nr XXXVIII/144/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 22 czerwca 2009r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę

na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały Nr XXXVII/136/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego, skreśla się punkt 6.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego

 

 

Zgodnie z art.17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty               (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu. W związku z otrzymanym zawiadomieniem o podjęciu uchwały                 Nr 119/XXXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24.03.2009r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Iłowie zachodzi konieczność dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVII/136/2009 Rady Powiatu                    w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 12:04:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 12:04:00
  • Liczba odsłon: 1391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460033]

przewiń do góry