UCHWAŁA  NR  XXXVI/133/2009

                                                                                                      

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  24 KWIETNIA 2009 ROKU

 

 

w  sprawie  absolutorium  dla  Zarządu  Powiatu

 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt  6,  art.  16  ust.  3  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku 
o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U. z  2001  roku   Nr  142,  poz.  1592   z  późniejszymi  zmianami) oraz  art.  199  ust.  3  ustawy  z   dnia  30  czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.   z  2005  roku  Nr  249,  poz.  2104  z  późn. zm.),  po  zapoznaniu  się 
z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej   w  Warszawie  Zespół  w  Płocku  zawartą  
w  uchwale  Nr  39/2008/P  z  dnia    27.03.2009   roku,  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  z  dnia  08.04.2009   roku  oraz  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej -   uchwała  Nr  113/2009/P z  dnia  15 kwietnia 2009 roku  co  do  tego  wniosku,

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

 

§  1

 

 

W   głosowaniu   jawnym,  przy: 19  głosach  „za”, braku głosów  „przeciwnych” i  „wstrzymujących się”,  udziela  się  Zarządowi  Powiatu  absolutorium  za  2008 rok.

 

 

 

§  2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:31:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:31:47
  • Liczba odsłon: 1349
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460430]

przewiń do góry