UCHWAŁA  NR XXII/129/2013

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 17 CZERWCA 2012 ROKU

 

 

w  sprawie  porozumienia  jednostek  samorządu  terytorialnego  położonych 
w  paśmie  zachodnim  województwa  mazowieckiego  w  przedmiocie  wykonania  wstępnego  studium  wykonalności  przyszłej  inwestycji  p.n.:   „Obsługa  komunikacyjna  pasma  zachodniego  województwa  mazowieckiego 
w  korytarzu  m. st.  Warszawa  Dzielnica  Bemowo – Stare  Babice – Ożarów  Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”

 

 

Na  podstawie  art. 4 ust.  1  pkt.  6  oraz  art.  12  pkt.  8  lit. h  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595)  oraz  art.  7  ust.  1   pkt.  3  i  art.  8  ustawy  z  dnia  16  grudnia  2010  roku  o  publicznym  transporcie  zbiorowym  (Dz.U.  z  2011 r.  Nr  5,  poz.  13  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu 
w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

1.      Mając  na  uwadze  fakt  żywotnego  zainteresowania  mieszkańców  Powiatu 
w  rozwiązaniu  problemu  skomunikowania  terenów  Powiatu  Sochaczewskiego 
z  Warszawą,  postanawia  się  podjąć  współpracę  z  ościennymi jednostkami samorządowymi  w  celu  wspólnego  pokrycia  kosztów  wykonania  wstępnego  studium  wykonalności  dla  przyszłej  inwestycji  p.n.:  „Obsługa  komunikacyjna  pasma  zachodniego  województwa  mazowieckiego  w  korytarzu  m. st.  Warszawa  Dzielnica  Bemowo – Stare  Babice – Ożarów  Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos
– Sochaczew”.

2.      Celowi  powyższemu  służyć  będzie  zawarcie  Porozumienia,  którego  projekt  stanowi  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały,  do  podpisania  którego  Rada  Powiatu    upoważnia  Zarząd  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  2

 

Zabezpiecza  się  w  budżecie  Powiatu  Sochaczewskiego  kwotę  50.000,00 złotych 
na  realizację  powyżej  określonego  Porozumienia.

 

§  3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Dla  ułatwienia  mieszkańcom  gmin  i  powiatów  położonych  w  części  zachodniej  województwa  mazowieckiego  komunikacji  z  Warszawą, reprezentanci  10  jednostek  samorządu  terytorialnego postanowili  podjąć  współpracę  w celu  rozwiązania  problemów  komunikacyjnych,  poprzez  budowę  w  ramach  systemu  transportu  zbiorowego  połączenia  z  Warszawą.

W  zaistniałej  sytuacji  priorytetowe  znaczenie  ma  opracowanie  koncepcji  tak  przebiegu  trasy  połączenia,  jak  i  wyraziste  sformułowanie  potrzeb  i  możliwości  co  do  środka  transportu,  który  w  istniejących  warunkach  byłby  optymalny,  tak  pod  względem  ekonomicznym  jak  i  funkcjonalnym.

Wspólne  pokrycie  kosztów  wykonania  wstępnego  studium  wykonalności  wymaga  zawarcia  Porozumienia,  do  podpisania  którego  wymagana  jest  zgoda  Rady  Powiatu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-03 13:09:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 13:09:11
  • Liczba odsłon: 1176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460004]

przewiń do góry