Uchwała Nr I / 3 / 2006
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 27 listopada  2006 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

        Na podstawie art.190 ust. 2, w związku z art.190 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) uchwala się co  następuje:

§ 1

                          Stwierdza się wygaśnięcie  mandatu radnego Rady Powiatu  w Sochaczewie Pana Jerzego Żelichowskiego w okręgu wyborczym nr 3 wybranego z listy nr 24 - Lista KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa,  wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2

Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:02:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Cholewa Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 12:02:17
  • Liczba odsłon: 1514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459587]

przewiń do góry