UCHWAŁA  NR  XXXV/130/2009

 

Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

 

z dnia 31 marca 2009 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

                     Na  podstawie  art.  17  ust.  1   ustawy  z  dnia   5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym   (Dz. U. z 2001r.  Nr  142  poz.  1592  z  późniejszymi  zmianami) oraz § 44 ust 1 Statutu Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr III/11/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie statutu powiatu sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 29, poz. 891, Nr 29, poz.892 i Nr 106, poz.2611, z 2001 roku Nr 21, poz.186 i Nr 243, poz. 4682, z 2002 roku Nr 327, poz. 10317, z 2003 roku Nr 259, poz.6844 oraz z 2006 roku Nr 83, poz. 274),  Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr III/12/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

     „§ 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Powiatu w Sochaczewie i określa          się ich liczebność:

1)      Komisja Statutowo-Regulaminowa                                                              - 6 członków,

2)      Komisja Budżetowa                                                                                     - 5 członków,

3)      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki                     - 6 członków,

4)      Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej                                         - 5 członków,

5)      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego                                       - 6 członków,

6)      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska      - 7 członków”.

 

2)  skreśla się  § 2 uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:01:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:01:14
  • Liczba odsłon: 1397
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441612]

przewiń do góry