Uchwała Nr III/16/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 lutego roku

 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)  art.194 ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) oraz uchwały Nr II/6/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1

 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego  Piotra Osieckiego, wybranego do Rady Powiatu w Sochaczewie w okręgu wyborczym Nr 3, z listy Nr 20 KWW Sochaczewskie Forum Samorządowe – stwierdza się wstąpienie na jego miejsce Pana Dariusza Jana Dobrowolskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-25 14:06:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 14:06:40
  • Liczba odsłon: 1373
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460461]

przewiń do góry