UCHWAŁA NR X/ 41/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 25 KWIETNIA 2007 ROKU

 

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 6, art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. z
m.), po zapoznaniu się z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku zawartą w uchwale Nr 94/2007/P z dnia 12 kwietnia 2007 roku, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 roku oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - uchwała Nr 114/2007/P z dnia 17 kwietnia 2007 roku co do tego wniosku, Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W głosowaniu jawnym, przy: 17 głosach “za”, braku głosów “przeciwnych” i 2 głosach “wstrzymujących się”, udziela się Zarządowi Powiatu absolutorium za 2006 rok.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 12:44:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 12:44:42
  • Liczba odsłon: 1527
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448991]

przewiń do góry