UCHWAŁA  NR  XLV/166/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 grudnia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz

Powiatu  Sochaczewskiego pod poszerzenie drogi powiatowej w drodze darowizny

 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i § 6 pkt.3 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009 roku, Nr 35, poz.820),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny od ProLogis Poland REIT Sp. z o.o. i Spółka XCIX (P) Spółka komandytowo – akcyjna niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr ewid. 1909/17 o powierzchni 187 m2 (KW Nr PL1O/00035862/8), położonej w Sochaczewie przy ul. Głowackiego, obręb Sochaczew – Wschód, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

 

 

Przeprowadzenie procedury nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego własności nieruchomości w drodze darowizny wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu wyrażonej w uchwale, z uwagi na zapis § 6 pkt.3 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009 roku, Nr 35, poz.820), który stanowi, że zgoda Rady Powiatu jest wymagana w razie nabycia lub zbycia nieruchomości w drodze darowizny, niezależnie od jej wartości.

Zgodnie z treścią prawomocnej uchwały Burmistrza Miasta Sochaczew Nr GGr.7430-P/MK/6/09 z dnia 5 lutego 2009 roku, dokonany został podział nieruchomości stanowiącej własność ProLogis Poland REIT Sp. z o.o. i Spółka XCIX (P) Spółka komandytowo – akcyjna, w wyniku czego powstała działka Nr 1909/17 o powierzchni 187 m2, która zgodnie z treścią decyzji stanowi całość gospodarczą z działkami stanowiącymi ulicę Głowackiego. Nieruchomość ta zbędna była dla potrzeb dotychczasowego właściciela, który w zgodzie z zapisami decyzji postanowił o dokonaniu darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego pod poszerzenie istniejącej drogi powiatowej.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 13:05:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 13:05:01
  • Liczba odsłon: 1378
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460381]

przewiń do góry