Uchwała Nr  VII/37/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

Uzasadnienie

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 777.252 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 652.801 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.524.842 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 67.345.842 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty: 4.179.000 zł,

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 208.199 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 83.748 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 70.666.271 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 66.489.522 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.176.749 zł,

 

 

 wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf1.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf2.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf3.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf4.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf5.pdf

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 12:54:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 12:54:10
  • Liczba odsłon: 1463
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460010]

przewiń do góry