Podstawa prawna

Art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2019r poz.2140 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki

 • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania w stosunku do kierowców zawarte w przepisach i nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65   , tel.046 864 19 39,

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za wydanie zaświadczenia   500,00 zł
 • za wydanie wypisu z zaświadczenia 100,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji  odmownej.

Uwagi

  1. Przewozem na potrzeby własne jest każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
   1. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników
   2. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi
   3. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin
   4. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych
  2. Zaświadczenie wydaje Starostwa na czas nieokreślony.
  3. Zaświadczenie wydaje się odrębnie na transport krajowy a odrębnie na transport międzynarodowy
  4. Zaświadczenie na transport krajowy wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, zaświadczenie na transport międzynarodowy - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie.

Kontakt:Grażyna Burzykowska w poniedziałki w godz. 10.00 - 17.00, w pozostałe dni w  godz.8.00-15.00.

 

 

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Burzykowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-27 12:53:21
 • Liczba odsłon: 1903
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441730]

przewiń do góry