Uchwała Nr V/20/2006

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 7, 8 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2006 rok w kwocie 100.150 oraz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 58.002.847 zł.

 

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2006 rok w kwocie 200.826 oraz zmniejszyć w kwocie 100.676 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 55.464.252 zł.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2006 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.269, oraz zmniejszyć w kwocie 6.269 zgodnie z załącznikiem Nr 2 a do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 4.207.883 zł.

 

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2006 rok “Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych”. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2006 rok “Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2006 rok”

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 2a

Załącznik 5 Plany finansowe dochodów własnych 2006

Plan finansowy PFGZGiK na 2006 rok

Uzasadnienie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-08 11:26:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Cholewa Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-08 11:26:29
  • Liczba odsłon: 1395
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441799]

przewiń do góry