Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GN)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Godziny obsługi interesantów
poniedziałek: 10.15-17.30
wtorek-piątek - 9.00-15.00
Godziny otwarcia kasy
poniedziałek: 10.00-17.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00
Kontakt
tel.: (46) 864 18 21 - Dyrektor wydziału - Sylwia Grzelak
(46) 864 18 35 - Ewidencja gruntów gmin: Młodzieszyn, Rybno, Sochaczew, Brochów i Iłów
(46) 864 18 36 - Ewidencja gruntów miasto Sochaczew
(46) 864 18 37 - Ewidencja gruntów gmin: Nowa Sucha i Teresin
(46) 864 18 22 - Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, klasyfikacja gruntów
(46) 864 18 84 - Wydawanie map do celów opiniodawczych, składanie zgłoszeń i odbiór robót geodezyjnych, obsługa rzeczoznawców majątkowych
(46) 864 18 23 - Weryfikacja opracowań geodezyjnych
(46) 864 18 26 - Obsługa geodetów
(46) 864 18 29 - Obsługa geodetów z zakresie opracowań do celów prawnych

(46) 864-18-83 - Weryfikacja opracowań geodezyjnych
(46) 864 18 18, (46) 864 18 19 - Gospodarka nieruchomościami w tym: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste, zwroty nieruchomości, wywłaszczenia, odszkodowanie
faks: (46) 864 18 71
Dodatkowe informacje
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i GN informuje, że dane udostępniane poprzez Geoportal Powiatu Sochaczewskiego dostępne są pod adresem: sochaczew.geoportal2.pl
OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW UISZCZA SIĘ PO OTRZYMANIU DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁATY

 

Zadania wydziału:

Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii w tym:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  • ewidencji gruntów i budynków,
  • mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • rejestru cen i wartości nieruchomości,
   • zakładanie i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych;
   • koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
   • udostępnianie danych z prowadzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
   • obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz weryfikacja i przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
   • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii.
 
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:
  • tworzenie zasobu i prowadzenie spraw związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;
  •  podejmowanie i prowadzenie czynności związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa;
  • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd;
  • prowadzenie spraw dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa;
  • podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa (składanie wniosków o założenie Księgi Wieczystej oraz innych wniosków;
  • o wpis do Ksiąg Wieczystych i postępowania sądowego);
  • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego i ustalanie odszkodowań z tego tytułu;
  • zwrot nieruchomości wywłaszczonych;
  • ustalanie odszkodowań z tytułu pozbawienia praw do nieruchomości, określonych jako zadania Starosty w ustawie o gospodarce nieruchomościami, (w tym szczególnie za grunty zajęte pod drogi publiczne);
  • orzekanie w sprawach nieodpłatnego nadawania na własność działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na własność Skarbu Państwa w zamian za rentę lub emeryturę (działki dożywotniego użytkowania i siedliskowe);
  • zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości urządzeń przesyłowych, urządzeń łączności i sygnalizacji, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża zgody oraz ustalanie odszkodowań za szkody tym spowodowane;
  • ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości;
  • zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody;
  • sprawy dotyczące wspólnot gruntowych i mienia gminnego;
  • sprawy dotyczące tzw. „Mienia Zabużańskiego”;
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego o charakterze niepieniężnym;
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami i planów finansowych.

 

 •  Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w tym:
  • uzgadnianie projektów decyzji o „Warunkach Zabudowy” i „Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego”;
  • prowadzenie postępowań, wydawania decyzji związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, w tym również nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji rolnej niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub bez decyzji zezwalającej na ich wyłączenie;
  • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji w sprawie rekultywacji gruntów, w tym również podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji w określonym terminie oraz nakazanie właścicielom gruntów zalesienia, zadrzewienie, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
  • przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  • prowadzenia sprawozdawczości w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:16:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 13:05:02
 • Liczba odsłon: 7217
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459562]

przewiń do góry