UCHWAŁA  NR   XI/60/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  07 GRUDNIA 2011 ROKU

 

 

w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta

dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego

ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2011

 

 

 

Na  podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2001  roku   Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.),   art. 53 ust. 1  i   art. 66 ust.  4  ustawy 
z  dnia  29 września 1994  roku o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2009  roku   Nr 152,  poz. 1223  
z  późn.  zm.) 
Rada  Powiatu w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Dokonuje  się  wyboru  biegłego  rewidenta:  firmy  „Rewident - Consulting”  Spółka  z o.o.  16 – 400  Suwałki,  ul.  Chłodna 5  lok. 4  - dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego   Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie 
za  rok  2011.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Przeprowadzone  postępowanie   w  trybie  zapytania  o  cenę  o  udzielenie  zamówienia  „na  badanie  sprawozdania  finansowego  za   rok  2011”  w  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie,  pozwoliło  na    dokonanie  wyboru  biegłego  rewidenta 
(z  10  ważnych  ofert),  kierując  się  korzystną  ceną  i  posiadanym  dużym  doświadczeniem  w  badaniu  bilansu  w  placówkach  służby  zdrowia.

Zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  wyboru  biegłego  rewidenta  dokonuje  organ  zatwierdzający  sprawozdanie  finansowe  jednostki  tj.  Rada  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-04 09:38:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 09:38:54
  • Liczba odsłon: 1308
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459426]

przewiń do góry