Uchwała   Nr XIX/79/2008

Rady Powiatu w Sochaczewie

z   dnia 25 stycznia 2008 roku

 

w   sprawie   zmian   w   budżecie   powiatu   na   2008r

 

 

 

Na podstawie   art. 12   pkt.   5, 9 ustawy   z dnia 5 czerwca 1998 roku o   samorządzie   powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz   art. 184   ust.1 pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, art.206 ustawy z   dnia   30 czerwca   2005   roku   o   finansach   publicznych   (Dz.U.                            z   2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),   po   uzyskaniu   pozytywnej   opinii   Komisji   Budżetowej,   Rada   Powiatu   w   Sochaczewie,   uchwala   co   następuje:

 

 

§ 1

Zwiększyć   dochody   budżetowe   budżetu   powiatu   na   2008 rok   w   kwocie 454.996 zł   zgodnie   z   załącznikiem   Nr 1   do   uchwały.

Dochody   po zmianie   wynoszą: 48.127.080zł

 

 

§ 2

Zwiększyć   wydatki   budżetowe   budżetu   powiatu   na   2008 rok   w   kwocie 454.996     zgodnie   z   załącznikiem   Nr   2   do   uchwały.

Wydatki   po zmianie   wynoszą: 50.323.824 zł.

 

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010”

Załącznik   Nr 3   otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały budżetowej na 2008 rok „Wydatki                  na zadania inwestycyjne w roku   2008” .

Załącznik   Nr 3 a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały

 

 

 

 

§ 4

Dodaje się załącznik Nr 4b do Uchwały budżetowej na 2008 rok „Wydatki na programy                   i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” Załącznik Nr 4b otrzymuje brzmienie zgodne   z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Przychody                              i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych ”. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne   z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Dokonać zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Przychody                              i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodne   z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Dokonać zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Przychody                              i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ”. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodne   z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

  § 8

 

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Zarządowi   Powiatu.

 

§ 9

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia   i   obowiązuje   w   roku   budżetowym   2008.



Załączniki:


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik 3a

Załącznik 4b

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Limity wydatków

Uzasadnienie





Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-26 14:42:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 15:14:48
  • Liczba odsłon: 1372
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460519]

przewiń do góry