Wymagane dokumenty

Wniosek

Załączniki

  •            orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców

  •      kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia  głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  •      kserokopia posiadanego prawa jazdy

  •      dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

Do wglądu

·          dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

·          dotychczasowe prawo jazdy (podlega unieważnieniu przy odbiorze nowego dokumentu)

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M. J. Piłsudskiego 65  tel. 0 46 864 18 11.

Opłaty

Opłata administracyjna

*         za prawo jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50zł.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wymieniane prawo jazdy nie było wydane w tut.Wydziale Wydział Komunikacji zwraca się do właściwego Urzędu o przesłanie akt kierowcy. Po sprawdzeniu dokumentów Wydział wysyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu.

Czas oczekiwania: ok. 2 tygodnie.

Informacja o tym czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o kierujących pojazdami(t. j.  Dz. U. z 2017r., poz. 978 ze zm).

2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2018r., poz. 1990).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 ze zm.)

 

Kontakt: Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz.

Poniedziałek w godz.8.00 - 17.30, pozostałe dni  w godz.8.00-15.00.

 

 

Zamieszczony wzór wniosku tylko do celów informacyjnych. Oryginał do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.

wniosek_na_prawo_jazdy.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 08:39:53
  • Liczba odsłon: 2819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459584]

przewiń do góry