Uchwała Nr XIV/72/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,               art. 236   ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.         Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 Nr XII/63/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 4.094.246 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 70.841.400 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.794.246 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.714.000 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.127.400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4.196.848 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu     o łączną kwotę 102.602 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 74.085.904 zł.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 102.602 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 65.347.751 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 4.196.848 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 8.738.153 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany   planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.

5. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem   Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


zalacznik_nr_1_2.02.2012.xls

zalacznik_nr_2_2.02.2012.xlsx

zalacznik_nr_3_2.02.2012.xls

zalacznik_nr_4_2.02.2012.xls

zalacznik_nr_5_2.02.2012.xlsx

uzasadnieni_do_uchwaly_sesja_02.02.2012.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-08 10:53:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 10:41:52
  • Liczba odsłon: 1588
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459463]

przewiń do góry