II Sesja 10.12.2018r.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Zaprzysiężenie radnego.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z I sesji.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)         powołania   Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

b)        powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego;

c)         ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących;

d)        wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

e)         zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

f)          zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018;

g)         ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

h)        uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019;

i)          zmiany uchwały   w   sprawie   określenia   zadań,   na   które   przeznacza   się   środki  Państwowego    Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   w 2018 roku;

j)          wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok obrotowy 2018   i rok obrotowy 2019.

6.       Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

7.       Informacja Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.       Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

Wyniki głosowań:

·          Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu 10.12.2018r. – link

·          Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła w dniu 20.11.2018r. - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie powołania   Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego – link

·          Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie i ustalenia jej składu osobowego – link

-    w sprawie ustalenia składu osobowego komisji statutowo-regulaminowej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego - link

- w sprawie ustalenia składu osobowego komisji budżetowej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – link

-     w sprawie ustalenia składu osobowego komisji oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – link

-      w sprawie ustalenia składu osobowego komisji ochrony zdrowia i polityki społecznej, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – link

-       w sprawie ustalenia składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – link

-    w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – link

·          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących – link

·          Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018 - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały   w   sprawie   określenia   zadań,   na   które   przeznacza   się   środki  Państwowego    Funduszu   Rehabilitacji   Osób   Niepełnosprawnych   w 2018 roku – link

·          Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok obrotowy 2018   i rok obrotowy 2019 – link .

 

Protokół - link

Nagranie - link

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-01 14:19:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-27 13:22:53
  • Liczba odsłon: 1115
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448558]

przewiń do góry