UCHWAŁA  NR  VII/25/2007

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  02  LUTEGO  2007  ROKU


zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia
  do  Związku  Powiatów  PolskichNa  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit. f  i  art.  75  ust. 1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późniejszymi  zmianami),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:


§  1


W  uchwale Nr  VII/39/99   Rady  Powiatu  Sochaczewskiego z  dnia  14  maja  1999  roku  
w  sprawie  przystąpienia  do  Związku  Powiatów  Polskich  §  2  otrzymuje  brzmienie:

„§  2    Dokonuje się wyboru  Pana  Tadeusza  Korysia – Starosty  Sochaczewskiego  jako delegata  Powiatu  Sochaczewskiego  do  Związku  Powiatów  Polskich”.


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

UZASADNIENIE


    W  związku  z  nową  kadencją  Rady  Powiatu  oraz  wyborem  nowego  Zarządu  Powiatu,  koniecznym  jest  wskazanie  nowego  delegata  Powiatu  Sochaczewskiego  do  związku  Powiatów  Polskich.  Funkcję  tę  pełnił  zwykle  Starosta  Sochaczewski  i  jego  kandydaturę  proponuje  się  do  zatwierdzenia  Radzie  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 15:21:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 15:21:01
  • Liczba odsłon: 1485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460089]

przewiń do góry