UCHWAŁA  NR  III /  12  / 2006

Rady  Powiatu  w  Sochaczewie
z dnia 15 grudnia roku

w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie


                     Na  podstawie  art.  17  ust.  1   ustawy  z  dnia   5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym   (Dz. U. z 2001r.  Nr  142  poz.  1592  z  późniejszymi  zmianami),
Rada  Powiatu  uchwala  co  następuje:


§ 1

Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Powiatu w Sochaczewie:

1/ Komisja Statutowo-Regulaminowa,
2/ Komisja Budżetowa,
3/ Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,
4/ Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
5/ Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
6/ Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


§ 2

Ustala się 5 osobową liczebność  stałych  Komisji  Rady  Powiatu w Sochaczewie.


 §  3

Traci moc Uchwała Nr III/10/2002 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.


§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:24:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 12:24:30
  • Liczba odsłon: 1475
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441646]

przewiń do góry