2019
IV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 21 marca 2019 roku
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sochaczewskiego
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian   w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu i ich przewodniczących
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany   uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
V Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 26 kwietnia 2019 roku
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
VI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 18 czerwca 2019 roku
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2018 rok
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
VII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 10 lipca 2019 roku 
Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.
Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lipca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na 2019 rok.
VIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 5 sierpnia 2019 roku 
Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru utworzenia związku powiatowo-gminnego.
Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi.
Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020.
Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Młodzieszyn prowadzenia zadań publicznych Powiatu Sochaczewskiego z zakresu zarządu drogą powiatową 3813W Kamion - Witkowice - Sochaczew odcinek Mistrzewice - Helenka znajdującym się w granicach administracyjnych Gminy Młodzieszyn.
IX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 6 września 2019 roku
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019.
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie w   czteroletnie   Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie.
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Sochaczewski.
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/132/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia   31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
X Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 27 września 2019 roku
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr X/71/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr X/77/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania   Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego   w Sochaczewie
XI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 października 2019 roku