UCHWAŁA  NR   III/16/2006

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  15   GRUDNIA  2006  ROKU


w  sprawie  zatwierdzenia  wyboru  biegłego  rewidenta
dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego
ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2006


Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z  2001  roku   Nr 142 , poz. 1592  z późn. zm.),   art. 53 ust. 1  i   art. 66 ust.  4  ustawy  
z  dnia  29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694   z  późn.  zm.)  oraz   §  16 ust.  4  Statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie   stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Rady  Powiatu Nr  X/37/2003  z  dnia  30  maja  2003  roku  
w  sprawie  zatwierdzenia  Statutu  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  
w  Sochaczewie,
Rada  Powiatu  uchwala  co  następuje:


§  1

Zatwierdza  się  wybór  biegłego  rewidenta:  Biura  Usług  Audytorskich  i  Rachunkowych  „Wokanda”    Zawadzka  Henryka  96 – 100  Skierniewice  ul.   Witkacego  4 - dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego   ZOZ  Szpitala  Powiatowego  
w  Sochaczewie  za  rok  2006.

§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.


§  3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


UZASADNIENIE


ZOZ  Szpitala  Powiatowego  dokonał  wyboru  w  drodze  przetargu  biegłego  rewidenta  dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  za  2006  rok.  Zgodnie  ze  Statutem  ZOZ  Szpitala  Powiatowego,  wybór  biegłego  rewidenta  zatwierdza  Rada  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:48:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 12:48:22
  • Liczba odsłon: 1668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460471]

przewiń do góry