UCHWAŁA  NR  XXXVIII/139/2009

 

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  22  CZERWCA  2009  ROKU

 

 

w  sprawie  wystąpienia  Powiatu  Sochaczewskiego

ze  Stowarzyszenia  Powiatów  i  Gmin  Dorzecza  Bzury

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit. f  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142   poz.  1592 z  późniejszymi  zmianami),

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Powiat  Sochaczewski  występuje  ze  Stowarzyszenia  Powiatów  i  Gmin  Dorzecza  Bzury.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie  z  §  11  Statutu  Stowarzyszenia,  rezygnacja  z  członkostwa  następuje  m.in. 
na  mocy  uchwały  organu  stanowiącego  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Rada  Powiatu  uznała,  że  przynależność  do  Związków  i  Stowarzyszeń  należy  ograniczyć  tylko  do  tych,  których  działalność  przynosi  wymierne  efekty  dla  samorządu  powiatowego.  Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  powiatowym  decyzję  o  przystąpieniu 
i  rezygnacji  z  członkostwa  podejmie  Rada  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:52:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:52:58
  • Liczba odsłon: 1341
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441688]

przewiń do góry