Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

Do zadań placówki należy m.in.: uzgadnianie, opiniowanie jednostkowych planów budżetowych szkół i placówek oświatowych; prowadzenie rachunkowości budżetowej placówek oraz związanej z nią dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzór nad gospodarką finansową w placówkach w ramach zatwierdzonych planów jednostkowych; prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oświatowych; prowadzenie spraw związanych z powoływaniem na stanowisko dyrektora szkoły osoby nie będącej nauczycielem, powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, powierzaniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, określaniem regulaminu konkursu oraz powoływanie komisji konkursowej, przedłużaniem powierzenia stanowiska dyrektora, odwoływaniem dyrektora ze stanowiska kierowniczego; dokonywanie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, nadawanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej; zapewnianie szkołom i placówkom oświatowym warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; uzgadnianie z dyrektorem szkoły lub placówki profili kształcenia i zawodów oraz programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; prowadzenie spraw związanych z obsługą programów stypendialnych współfinansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa; prowadzenie postępowań związanych z przyznaniem stypendium w ramach powiatowych programów wspierania młodzieży z powiatu sochaczewskiego; prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wychowanków do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury i sportu.

Dane kontaktowe:
Powiatowy Zespół Edukacji
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 

96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864 18 60, (46) 864 18 30/59
e-mail: oswiata@powiat.sochaczew.pl
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-02 12:25:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 13:01:31
  • Liczba odsłon: 1126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460530]

przewiń do góry