Uchwała Nr IX/39/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

                                           z dnia 29 marca 2007 roku

 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz art.86 pkt. 1 i art. 167 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

Udziela się poręczenia kredytu w kwocie 4.000.000 zł. (cztery miliony złotych) wraz z odsetkami, który zostanie zaciągnięty przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w wyłonionym w drodze przetargu banku ( w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej. Kredyt zostanie przeznaczony na zaspokojenie roszczeń wynikających z ustawy “203” i “13”

 

§ 2

1. Poręczenie udziela się na okres 25 lat tj. z terminem spłaty do 2032r

2. Poręczenie dotyczy całej kwoty o której mowa w § 1

§ 3

Kredyt spłacać będzie Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ze środków własnych.

 

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do wprowadzenia do wydatków budżetu Powiatu Sochaczewskiego kwot wynikających z udzielonego poręczenia w danym roku budżetowym.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Udzielenie poręczenia przez Powiat umożliwi Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie spłaty zobowiązań w stosunku do pracowników.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 12:30:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 12:30:58
  • Liczba odsłon: 1460
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459986]

przewiń do góry