Uchwała Nr  VI/32/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 6 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

Uzasadnienie

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.006.112 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 243.800 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.400.391 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 66.647.391 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.753.000 zł,

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.594.469 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 832.157 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 70.541.820 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 66.439.591 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.102.229 zł,

 

 Załącznik Nr 1 wieloletnia_prognoza_finansowa..pdf

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 12:38:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 12:38:09
  • Liczba odsłon: 1409
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459990]

przewiń do góry