Wydział Finansowy (FN)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Godziny pracy
poniedziałek: 10.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Kontakt
tel.: (46) 864 18 57,  (46) 864 18 58
faks: (46) 864 18 71

 

Zadania wydziału:
 • opracowanie projektu budżetu powiatu, budżetu i jego zmian, dokonywanie analiz wykonania budżetu;
 • prowadzenie ewidencji realizacji budżetu powiatu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych;
 • windykacja należności budżetowych Powiatu;
 • windykacja należności Skarbu Państwa – użytkowanie wieczyste;
 • sporządzenie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Starostwa zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych dotacji;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • prowadzenie obsługi kasowej;
 • prowadzenie ewidencji wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżecie Starostwa Powiatowego;
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji opłat geodezyjnych, wpłat oraz windykacja należności;
 • całościowe rozliczanie podatku VAT z właściwym urzędem skarbowym w tym prowadzenie rejestru podatkowego, składanie deklaracji podatkowych oraz dokonywanie innych czynności z tytułu sprzedaży oraz nabyć realizowanych przez urząd oraz jednostki organizacyjne;
 • prowadzenie ewidencji VAT – Jednolity Plik Kontrolny w formie określonej
  w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych;
 • współuczestniczenie w przygotowaniu zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
  • prowadzenie kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem:
  • kontroli dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym,
  • kontroli zadań zleconych z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień Publicznych,
 • kontroli rozliczania udzielonych dotacji;
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych;
 • opracowanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu w części dotyczącej budżetu powiatu;
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Finansach Publicznych.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 14:02:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 13:05:16
 • Liczba odsłon: 2181
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460451]

przewiń do góry