Uchwała NR 411/P/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Uchwała Nr XXX/111/2008 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

treść uchwały

 

 

 

Uchwała Nr VI/23/2007

 

 Załączniki:

  część opisowa budżetu 2007 Uchwała Nr VI/23/2007 (85,00 kB)

  stan mienia budżet 2007 Uchwała Nr VI/23/2007 (24,50 kB)

  treść Uchwała Nr VI/23/2007 (49,50 kB)

  załączniki do budżetu 2007 Uchwała Nr VI/23/2007 (245,50 kB)

 

Data uchwalenia

2007-02-02

Data ostatniej zmiany

2007-02-12

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet

 

Uchwała Nr II / 7 / 2006 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie wyboru Wicestarosty Sochaczewskiego

 

Załączniki:

treść uchwały

 

 

Data uchwalenia

2006-12-06

Data ostatniej zmiany

2007-02-21

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet

 

 

Uchwała Nr XLIX/222/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

 

 Załączniki:

  plan finans. Uchwała Nr XLIX/222/2006 (21,00 kB)

  treść Uchwała Nr XLIX/222/2006 (26,50 kB)

  uzasadnienie Uchwała Nr XLIX/222/2006 (64,50 kB) 
  załacznik nr 1 Uchwała Nr XLIX/222/2006 (565,13 kB)

  załącznik 2 gr Uchwała Nr XLIX/222/2006 (432,67 kB)

  załącznik nr 1 gr (565,65 kB)

  załącznik nr 2 Uchwała Nr XLIX/222/2006 (431,35 kB)

  załącznik nr 5 Uchwała Nr XLIX/222/2006 (41,50 kB)

  załącznik nr 7 Uchwała Nr XLIX/222/2006 (145,50 kB)

 

Data uchwalenia

2006-06-26

Data ostatniej zmiany

2006-07-05

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet

 

Uchwała Nr XLVIII/214/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

 

Załączniki:

autopoprawka Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (19,50 kB)
plan finansowy Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (27,50 kB)

treść Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (25,00 kB)
uzasadnienie Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (66,00 kB)

załacznik 2 gr Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (432,36 kB)

załacznik nr 1gr Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (565,61 kB)

załacznik nr 5 Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (41,50 kB)

załącznik nr 1 Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (565,36 kB)

załącznik nr 2 Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (431,27 kB)

załącznik nr 7 Uchwała Nr XLVIII/214/2006 (134,00 kB)

 

Data uchwalenia

2006-05-29

Data ostatniej zmiany

2006-07-05

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet

 

Uchwałą Nr XLVII/211/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.

 

Załączniki:

treść Uchwała Nr XLVII/211/2006 (25,50 kB)

 

uzasadnienie Uch XLVII 211 2006 (58,00 kB)

 

załącznik nr 1 XLVII 211 2006 (565,33 kB)

 

załącznik nr 2 UCH_XLVII_211_2006 (433,99 kB)

 

załącznik nr 5 UCH_XLVII_211_2006 (41,00 kB)

 

załącznik nr 7 UCH_XLVII_211_2006 (137,00 kB)                                                                                                                               

Data uchwalenia

2006-04-28

Data ostatniej zmiany

2006-07-05

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet

 

Uchwała Nr XLVI/206/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu

na 2006 r.

 

Załączniki:

treść Uchwała Nr XLVI /206/2006 (26,00 kB)   


uzasadnienie Uchwała Nr XLVI /206/2006 (70,00 kB)


załacznik 2a Uchwała Nr XLVI /206/2006 (430,84 kB)


załącznik nr 1 Uchwała Nr XLVI /206/2006 (565,46 kB)   


załącznik nr 2 Uchwała Nr XLVI /206/2006 (435,88 kB)


załącznik nr 5 Uchwała Nr XLVI /206/2006 (41,50 kB)


załącznik nr 7 Uchwała Nr XLVI /206/2006 (136,50 kB)

 

Data uchwalenia

2006-03-24

Data ostatniej zmiany

2006-07-05

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet

 

XLII 189 2005 budżet 2006

 

Załączniki:

informacja (28,50 kB)

 

objaśnienia (24,00 kB)   

 

plan finansowy PFGZiK (21,50 kB)

 

plan finansowy PFOSiGW (20,50 kB)

 

strona tytułowa (19,00 kB)

 

treść uchwały (35,50 kB)

 

uzasadnienie (62,50 kB)

 

załacznik nr 7 (121,00 kB)

 

załącznik 1a (857,18 kB)

 

załącznik 1b (853,09 kB)

 

załącznik 1c (19,00 kB)

 

załącznik 2a (436,48 kB)

 

załącznik nr 1 (659,38 kB)

 

załącznik nr 10 (39,00 kB)

 

załącznik nr 2 (464,23 kB)

 

załącznik nr 2b (430,00 kB)

 

załącznik nr 3 (28,50 kB)

 

załącznik nr 5 (40,00 kB)   

 

załącznik nr 8 (78,50 kB)

 

załącznik nr 9 (46,00 kB)

 

zbiorcze zestawienie (38,50 kB)

 

zestwienie środków trwałych (30,50 kB) 


 

Data uchwalenia

2005-12-29

Data ostatniej zmiany

2006-07-05

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet


 

Uchwała Nr XXXVI/157/2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu

na 2005 r.

 

Załączniki:

treść Uchwały XXXVI 157 2005 (26,50 kB)

 

uzasadnienie uchwały 157 (54,50 kB)

 

zał 1a uchwały 157 (999,00 kB)

 

zał 1 uchwały 157 (794,10 kB)

 

zał 2a uchwały 157 (431,36 kB)

 

zał 2 uchwały 157 (435,96 kB)

 

zał 3 uchwały 157 (564,10 kB)

 

zał 4 uchwały 157 (97,00 kB)   

 

załącznik uchwały 157 (19,50 kB)

 

Data uchwalenia

2005-04-28

Data ostatniej zmiany

2005-08-19

Status

obowiązujący

Rodzaj

budżet

 

 

Uchwała Nr XXIX/129/2004 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu

na 2005 r.

 

Załączniki:

Treść uchwały (38,00 kB)


Załącznik nr 10 - DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2005 rok (39,50 kB)


Załącznik nr 1a - DOCHODY (765,23 kB)

  
Załącznik nr 1b - DOCHODY (760,85 kB)


Załącznik nr 1c - DOCHODY (18,50 kB)


Załącznik nr 1 - DOCHODY (603,74 kB)

  
Załącznik nr 2a - WYDATKI (344,38 kB)


Załącznik nr 2b - WYDATKI (337,92 kB)

  
Załącznik nr 2 - WYDATKI (371,86 kB)

  
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody (28,00 kB)

   
Załącznik nr 4 - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych (28,00 kB)


Załącznik nr 5 - Przychody i wydatki środków specjalnych (35,00 kB)


Załącznik nr 6 - plan finansowy PFOŚiGW na 2005 rok (20,00 kB)


Załącznik nr 7 - WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2005 ; 2007 (89,50 kB)


Załącznik nr 8 - Informacja o stanie mienia komunalnego 2004r (71,00 kB)


Załącznik nr 9 - PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2005 R. l LATA NASTĘPNE (45,50 kB)

 

Data uchwalenia

2004-12-30

Data ostatniej zmiany

2005-01-21

Status

nieobowiązujący

Rodzaj

budżet

 

Uchwała XVIII 71 2004 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 r.

 

Data uchwalenia

2004-02-20

Data ostatniej zmiany

2005-10-13

Status

nieobowiązujący

Rodzaj

budżet

 

Uchwała Nr V/18/2002 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

 

 

Załączniki:

Treść uchwały (35,50 kB)

 

Załącznik nr 1 (163,77 kB)

 

Załącznik nr 10 (38,50 kB)

 

Załącznik nr 1a (52,34 kB)

 

Załącznik nr 1c (18,50 kB)

 

Załącznik nr 2 (601,23 kB)

 

Załącznik nr 2a (158,09 kB)

 

Załącznik nr 3 (28,50 kB)

 

Załącznik nr 4 (28,00 kB)

 

Załącznik nr 5 (34,00 kB)

 

Załącznik nr 6 (20,00 kB)

 

Załącznik nr 6a (19,50 kB)

 

Załącznik nr 7 (69,00 kB)

 

Załącznik nr 8 (31,00 kB)

 

Załącznik nr 9 (43,00 kB)

 

Data uchwalenia

2002-12-23

Data ostatniej zmiany

2003-06-26

Status

nieobowiązujący

Rodzaj

budżet

 

Uchwała budżetowa 2004

 

Załączniki:

Projekt uchwały (36,50 kB)

 

Załącznik nr 1 (773,54 kB)

 

Załącznik nr 10 (38,00 kB)

 

Załącznik nr 1a (593,30 kB)

 

Załącznik nr 1c (18,00 kB)

 

Załącznik nr 2 (369,13 kB)

 

Załącznik nr 2a (341,30 kB)

 

Załącznik nr 3 (28,50 kB)

 

Załącznik nr 4 (28,00 kB)

 

Załącznik nr 5 (34,00 kB)

 

Załącznik nr 6 (19,50 kB)

 

Załącznik nr 6a (19,50 kB)   

 

Załącznik nr 7 (72,50 kB)

 

Załącznik nr 8 (35,50 kB)

 

Załącznik nr 9 (43,00 kB)


 

Data ostatniej zmiany

2004-01-22

Status

projekt

Rodzaj

budżet

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-13 14:22:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Misiak Kamil
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-05 13:25:49
  • Liczba odsłon: 3933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3098564]

przewiń do góry