XXIX Sesja Rady Powiatu 28.12.2021r. g. 10.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad:

a) XXVII sesji;

b) XXVIII sesji.

4. Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2022 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem;

c) przedstawienie opinii komisji stałych;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

f) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego;

h) głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

i) głosowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów;

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych;

c) wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

d) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

e) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021;

f) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

6. Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2022 roku.

7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

8. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

 

Wyniki głosowań:

głosowanie wniosku - link

głosowanie pkt 2link

głosowanie pkt 3a) - link

głosowanie pkt 3b)link

głosowanie pkt 4h)link

głosowanie pkt 4i)link

głosowanie pkt 5a)link

głosowanie pkt 5b)link

głosowanie pkt 5c)link

głosowanie pkt 5d)link

głosowanie pkt 5e)link

głosowanie pkt 5f)link

głosowanie pkt 6link

głosowanie wniosku - link

głosowanie pkt 7link

 

Protokół: - link

Nagranie: - link

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-21 15:25:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-14 13:35:44
  • Liczba odsłon: 787
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441653]

przewiń do góry