VI Sesja Rady Powiatu 18.06.2019r. g. 11.00

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.

4.     Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2018 roku:

a)    przedstawienie raportu;

b)    debata nad raportem;

c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem z prac Wydziałów Starostwa Powiatowego.

6.     Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2018, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.

7.     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2018 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)     zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;

c)      Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2018 rok;

d)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.;

e)     zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020;

f)      zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie;

g)     dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego;

h)     dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego;

i)       stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;

j)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;

k)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;

l)       stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie;

m)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

n)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

o)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie;

p)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;

q)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie;

r)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie;

s)      stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.

12. Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu za 2018 rok.

13. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

14. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.


Wyniki głosowań:


Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie – link

Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Powiatu w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. - link

  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego – link

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 – link

Podjęcie uchwały w sprawie sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2018 rok - link

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r. - link

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego 2020 - link

Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego - link

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły policealnej do przepisów prawa oświatowego - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - link

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - link

Głosowanie w sprawie udzielenia upoważnienia przewodniczącemu Rady Powiatu do udzielenia odpowiedzi na pisma związków zawodowych i strajkujących nauczycieli - link

 

Protokół: - link


Nagranie: - link

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-11 12:20:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-17 10:04:48
  • Liczba odsłon: 1044
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459395]

przewiń do góry