Uchwała NR XVI/91/2012
Rady Powiatu w Sochaczewie
dnia 15 czerwca 2012 r.

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 a, art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz. 1206 )
1
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:
§ 1
Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się Zasadniczą Szkołę Zawodową na podbudowie programowej gimnazjum, o cyklu kształcenia nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie – w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu:
Halina Pędziejewska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-29 10:04:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-29 10:04:49
  • Liczba odsłon: 1266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459416]

przewiń do góry