X Sesja Rady Powiatu 27.09.2019r. g. 14.00

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.

4.   Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019r.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019;

c) rozpatrzenia skarg na działalność Rady Powiatu w Sochaczewie;

d) przekazania skargi organom właściwym do jej rozpatrzenia;

e) zmiany uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski;

f)   określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sochaczewski;

g) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku;

h) zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

6.     Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.     Wnioski i oświadczenia radnych.

9.     Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.           

 


Wyniki głosowań:

głosowanie pkt 2 - link

głosowanie pkt 3 - link

głosowanie pkt 5a) - link

głosowanie pkt 5b) - link

głosowanie pkt 5c) - link

głosowanie pkt 5d) - link

głosowanie pkt 5e) - link

głosowanie pkt 5f) - link

głosowanie pkt 5g) - link

głosowanie pkt 5h) - link

Protokół: - link

Nagranie: - link

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-20 12:40:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-04 17:36:24
  • Liczba odsłon: 909
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459581]

przewiń do góry