Podstawa prawna

Art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 poz.2200 ze zm).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki

 • informację określającą grupę osób, która będzie korzystać z przewozów
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędną do wykonywania codziennych przewozów
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków nie zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • kopia licencji na transport drogowy

Do wglądu

 • oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii
 • dokument tożsamości wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatwe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 64,

 

Opłaty

Opłata administracyjna

 • opłata za wydanie zezwolenia jest uzależniona od obszaru prowadzenia działalności i okresu ważności zezwolenia i zawiera się w przedziale od 100,00 do 700,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie  decyzji odmownej.

Uwagi

   1. Przewóz regularny specjalny jest niepublicznym przewozem regularnym określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób (np.: przewozem pracowników do pracy, uczniów do szkoły)
   2. Zezwolenia udziela się na czas nie dłuższy niż 5 lat
   3. Zezwolenie wydaje w zależności od zasięgu przewozów i siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy:
    1. burmistrz lub prezydent miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej
    2. burmistrz albo prezydent miasta będącego siedzibą związku międzygminnego - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny
    3. prezydent miasta na prawach powiatu – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu
    4. marszałek województwa - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa
    5. marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy - jeżeli linia komunikacyjnego wykracza poza obszar co najmniej jednego województwa

Kontakt: Grażyna Burzykowska i Paweł Masłowski, poniedziałki w godz. 10.00 - 17.00, pozostałe dni w godz.8.00-15.00.

 

 

Do pobrania:


wniosek_o_wydanie_zezwolenia_regularne_specjalne.odt


wniosek_o_wydanie_zezwolenia_regularne_specjalne.pdfInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Masłowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 09:13:55
 • Liczba odsłon: 1562
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459559]

przewiń do góry