Uchwała Nr II / 5 / 2006
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 06 grudnia 2006 roku


w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z  art.194 ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmian.), Rada Powiatu uchwala co  następuje:

§ 1

                          W związku z wygaśnięciem mandatu Radnego  Jerzego Żelichowskiego, co stwierdzono uchwałą Nr I / 3 / 2006 z dnia 27 listopada 2006r., podejmuje się uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce Pana Wojciecha Władysława Zbytniewskiego, kandydata w okręgu wyborczym Nr 3 - Lista Nr 24 KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, tj. kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów a nie utracił prawa wybieralności.

§ 2

Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:08:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 12:08:22
  • Liczba odsłon: 1467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460075]

przewiń do góry