UCHWAŁA  NR XVI/96/2012

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU

 

 

w  sprawie  zamiaru  współfinansowania  budowy  nowej  siedziby

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Sochaczewie

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  4 ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  13  ust.  3  ustawy  z  dnia  6  kwietnia  1990  roku  o  Policji  (Dz.U.  z  2011 r.  Nr  287,  poz.  1687 
z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

§  1

 

Wyraża  się  intencję przystąpienia  Powiatu  Sochaczewskiego  do  współfinansowania  budowy  nowej  siedziby  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Sochaczewie.

 

§  2

 

Na  realizację  zadania  inwestycyjnego,  o  którym  mowa  w  §  1 Powiat  Sochaczewski  zamierza  przeznaczyć  kwotę  ok.  1.000.000,- zł. Inwestycja realizowana będzie ze  sprzedaży  mienia.

 

§  3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-29 10:20:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-29 10:20:18
  • Liczba odsłon: 1244
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459971]

przewiń do góry