Uchwała Nr XVII/97/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 września 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 
Uzasadnienie

 

Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 354.530 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 110.392 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.523.458 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 248.058 zł oraz zmniejsza się o kwotę 81.422 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.807.355 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 106.472 zł oraz zmniejsza się o kwotę 28.970 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.716.103 zł,

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 898.044 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu    o łączną kwotę 653.906 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 80.343.636 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 512.403 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 622.090 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.495.880 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 385.641 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 31.816 zł Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 13.847.756 zł,


wieloletnia_prognoza_finansowa_wg_budzetu_28.09.2012.pdf


wieloletnia_prognoza_finansowa_wg_przeplywow__28.09.2012.pdf


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-17 14:35:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 12:05:20
  • Liczba odsłon: 1333
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459365]

przewiń do góry