Uchwała Nr XII/50/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 4, 5, 7, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 571.358 oraz zmniejszyć w kwocie 800.000 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 48.588.161 zł.

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.772 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 4.205.003 zł.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 1.160.308 oraz zmniejszyć w kwocie 588.950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 48.606.716 zł.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.072 zł oraz zmniejszyć w kwocie 300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 4.205.003 zł.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2007 rok “Przychody i rozchody budżetowe na 2007 rok. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały budżetowej na 2007 rok “Wydatki na zadania inwestycyjne na lata 2007 - 2009”.

Załącznik Nr 3 a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2007 rok “Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych”. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

 

Załącznik 1

Załącznik 1 grupy

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 2 grupy

Załącznik 2a

Załącznik 3

Załącznik 4 inwestycyjny

Załącznik 5 dochody własne

Uzasadnienie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 08:50:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 08:50:37
  • Liczba odsłon: 1505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459439]

przewiń do góry