Wymagane dokumenty

Wniosek (wypełnia właściciel)

Załączniki

 • kolorowa fotografia o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska lub adresu*

Do wglądu

 • dowód osobisty lub paszport
 • dotychczasowe prawo jazdy (podlega unieważnieniu w dniu odbioru nowego dokumentu)

*Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze dowodu osobistego potwierdzającego nowe dane, do wniosku można dołączyć dotychczasowy dokument tożsamości wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane (w zależności od przypadku może to być np. odpis aktu małżeństwa lub decyzja Urzędu Stanu Cywilnego o zmianie nazwiska lub imienia lub poświadczenie zameldowania na nowy adres).

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.0 46 864 18 11.

Opłaty

Opłata administracyjna

Za wydanie prawa jazdy uiszcza się opłatę
 •  komunikacyjną w wysokości 100 zł
 •  ewidencyjną w wysokości 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wymieniane prawo jazdy nie było wydane w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Wydział Komunikacji zwraca się do właściwego Urzędu o przesłanie akt kierowcy. Po sprawdzeniu dokumentów Wydział wysyła dane do Warszawy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wykonania dokumentu.

 

Informacja o tym, czy prawo jazdy można już odebrać znajduje się na stronie internetowej


https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie  30 dni od zaistnienia tego zdarzenia.


Prawa jazdy wydane przed dniem 4 marca 2019r. zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.


Podstawa prawna:

1. Ustawa o kierujących pojazdami (t. j. z Dz.U. z 2019r poz. 341)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 ze zm.)


 

Kontakt: Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz.

Poniedziałek w godz. 8.00 - 17.30, pozostałe dni w godz. 8.00-15.00

 

 

Zamieszczony wzór wniosku tylko do celów informacyjnych. Oryginał do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.


wniosek_na_prawo_jazdy.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 08:39:25
 • Liczba odsłon: 3776
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441767]

przewiń do góry