UCHWAŁA  NR  XLIII/157/2009

 

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  27  LISTOPADA  2009 ROKU

 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

 

Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2001 roku  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.94 ust.2  ustawy z dnia 6 września 2001 roku  Prawo  farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr  45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew oraz Wójtów Gmin : Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin oraz samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala,               co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

 
                                                                       Załącznik do Uchwały  XLIII/157/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

     Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

Lp.

ADRES

DNI POWSZEDNIE

SOBOTY

NIEDZIELE

1

Sochaczew, ul. Chodakowska 1

7.30 – 20.00

7.30 – 15.00

8.00 – 12.00

2

Sochaczew, ul. Chodakowska 23

7.30 – 20.00

8.00 – 16.00

9.00 – 14.00

3

Sochaczew, ul. Warszawska 21

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

10.00 – 17.00

4

Sochaczew, ul. Traugutta 3A

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

-

5

Sochaczew, ul. Fabryczna 1

9.00 – 18.00

9.00 – 14.00

-

6

Sochaczew, ul. Gawłowska 3

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

-

7

Sochaczew, ul. Staszica 28

Całodobowa

Całodobowa

Całodobowa

8

Sochaczew, ul. Staszica 52

8.00 – 17.00

-

-

9

Sochaczew, Al. 600-lecia 44/45

8.00 – 20.00

9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

10

Sochaczew, Al.600-lecia 9

8.00-21.00

8.00-21.00

8.00-21.00

11

Sochaczew, Al. 600-lecia 28

pn, śr, czw

8.00 – 20.00

wt, pt

7.30 – 20.00

7.30 – 14.00

-

12

Sochaczew, ul. Dąbrowskiego 2

8.00 – 18.00

-

-

13

Sochaczew, ul. 1-go Maja 4

8.00 – 20.00

9.00 – 15.00

9.00-15.00

14

Sochaczew, ul. Reymonta 16A

8.00 – 19.00

9.00 – 14.00

-

15

Sochaczew ul. Batalionów Chłopskich 3/7

8.00-19.00

8.00-14.00

-

16

Sochaczew ul. Warszawska 118

    9.00-21.00

    9.00-21.00

10.00-19.00

17

Sochaczew ul. Żeromskiego 29G

8.00-19.00

8.00-14.00

-

18

Sochaczew Al-600 lecia 39/41

9.00-21.00

9.00-21.00

10.00-18.00

19

Sochaczew ul. Pokoju 7

8.00-20.00

8.00-15.00

-

20

Sochaczew ul. Żeromskiego 41A

8.00-18.00

-

-

21

Iłów, ul. Rynek Staromiejski 24

8.30 – 18.00

8.30 – 13.00

-

22

Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 7 – Punkt apteczny

8.30 – 18.00

-

-

23

Brochów 126 – Punkt apteczny

8.00 – 15.30

8.00 – 11.00

-

24

Rybno, ul. Długa 8

8.00 – 16.00

-

-

25

Nowa Sucha – Punkt apteczny

8.30 – 17.00

-

-

26

Paprotnia ul. Maksymiliana Kolbe- Punkt apteczny

 

8.00-21.00

8.00-15.00

-

27

Teresin ul. Rynkowa 1

 

8.00-19.00

8.00-14.00

-

28

Teresin ul. Szymanowska

 8.00-19.00

8.00-14.00

10.00-12.00

29

Brzozów- Punkt Apteczny

8.00-17.00

-

-

 

Apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu Sochaczewskiego pełnią dyżury nocne      w  godzinach  2000  -  800 oraz dyżury w święta  w  systemie  całodobowym, przemiennie, zgodnie z ustalonym grafikiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Na  mocy  art.  17  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009 roku  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku  ze  zmianami  w  organizacji  i  podziale  zadań  administracji  publicznej  w  województwie  (Dz.U.  Nr  92,  poz.  753)  ustawodawca  dokonał  zmiany  ustawy  z  dnia  6  września  2001  roku  Prawo  farmaceutyczne   (Dz.U.  z 2008 r.  Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami)  poprzez  scedowanie  na  Radę  Powiatu  kompetencji  do  określenia  w  drodze  uchwały  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu.

Dotychczas,  na  podstawie  art.  94  ust.  2  Prawa  farmaceutycznego,  czynność  ta  należała  do  właściwości  Zarządu  Powiatu.  Ustawodawca  zmienił  zapis  w  art.  94  ust.  2  pkt. 2,  który  otrzymał  brzmienie: „Rozkład  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  danym  terenie  określa,  w  drodze  uchwały,  rada  powiatu,  po zasięgnięciu  opinii  wójtów  (burmistrzów,  prezydentów  miast)  gmin  z  terenu  powiatu  i  samorządu  aptekarskiego”.

Przedstawiony  do  uchwalenia  Radzie  Powiatu  w  Sochaczewie  projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  wszystkich  tych  podmiotów.  Proponowany  w  projekcie  uchwały  rozkład  godzin  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Sochaczewskiego  dostosowany  jest  do  potrzeb  ludności  powiatu,  co  zapewni  jej  dostępność  do  świadczeń  realizowanych  przez  apteki.

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 12:47:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 12:47:19
  • Liczba odsłon: 1546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449021]

przewiń do góry