UCHWAŁA NR XVI/72/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 ROKU

 

w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta

dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2007

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i   art. 66 ust. 4
ustawy z  dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694
z późn. zm.) oraz § 16 ust. 4 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

w Sochaczewie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr X/37/2003
z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się wybór biegłego rewidenta: Biura Usług Audytorskich i Rachunkowych “Wokanda” Zawadzka Henryka 96 – 100 Skierniewice ul. Witkacego 4 - dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego
w Sochaczewie za rok 2007.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie badania ofert, które wpłynęły do jednostki, ZOZ Szpitala Powiatowego dokonał wyboru w drodze przetargu biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok. Zgodnie ze Statutem ZOZ Szpitala Powiatowego, wybór biegłego rewidenta zatwierdza Rada Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 13:11:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 13:11:45
  • Liczba odsłon: 1279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449053]

przewiń do góry