XXII Sesja Rady Powiatu 31.03.2021r. g. 11.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany uchwały nr I/4/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie;

c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

d) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021;

e) rozpatrzenia petycji;

f) uznania skargi za bezzasadną;

g) założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Załuskowie i włączenia jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. Generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie;

h) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

i) Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim  na lata 2021-2023;

j) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2020 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za 2020 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2020.

8.Przedstawienie informacji o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2020 roku.

9. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 rok.

10.  Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2020 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu  Sochaczewskiego z  organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

12.. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

 

Wyniki głosowań:

głosowanie pkt 2link

głosowanie pkt 3 - link

głosowanie pkt 4a) - link

głosowanie pkt 4b) - link

głosowanie pkt 4c) - link

głosowanie pkt 4d)link

głosowanie pkt 4e)link

głosowanie pkt 4f)link

głosowanie pkt 4g) link

głosowanie pkt 4h) link

głosowanie pkt 4i) link

głosowanie pkt 4j)link

 

Protokół: - link

Nagranie: - https://www.youtube.com/watch?v=7NWY-PNXJe8

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-23 14:52:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-18 09:55:11
  • Liczba odsłon: 974
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460548]

przewiń do góry