UCHWAŁA  NR  IV/18/2006

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  22  GRUDNIA  2006  ROKU


w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku
przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy


Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zmianami)  oraz  
art.  37  ust  4 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2004 r.  Nr  261,  poz.  2603  z  późn. zmianami),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1


Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  (na  czas  dłuższy  niż  3  lata)  budynku o  powierzchni  217,65 m2 ,  położonego  w  Sochaczewie  przy  ul.  Chodakowskiej  10, stanowiącego  własność  Powiatu  Sochaczewskiego.  §  2


Wykonanie uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 14:59:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 14:59:14
  • Liczba odsłon: 1467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441687]

przewiń do góry