UCHWAŁA  NR XXV/146/2013

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU

 

w  sprawie   przystąpienia  do  realizacji  projektu

pn.  „Zarządzanie  energią  w  budynkach  użyteczności  publicznej”

w  ramach  Systemu  Zielonych  Inwestycji  -  GIS  dofinansowanego  ze  środków 

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.,  poz. 595 z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie Powiatu  Sochaczewskiego do  realizacji  projektu 
pn.  „Zarządzanie  energią  w  budynkach  użyteczności  publicznej”  w  ramach  Systemu  Zielonych  Inwestycji   (Green  Inwestment  Scheme  -  GIS)  dofinansowanego  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Powiat  Sochaczewski  zamierza  przystąpić  do  kolejnej  edycji  projektu  „Zarządzanie  energią  w  budynkach  użyteczności  publicznej”  w  ramach  ogłoszonego  naboru  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w  Warszawie.

            Nazwa  zadania  to  „Działania  energooszczędne  w  budynkach  użyteczności  publicznej  należących  do  Powiatu  Sochaczewskiego  znajdujących  się  w  Sochaczewie 
i  Teresinie”.

W  ramach  programu  można  uzyskać  bezzwrotną  dotację  z Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w wysokości  do  50 %  wartości  zadania  oraz    preferencyjną  pożyczkę  z  NFOŚiGW,  która  może  być  objęta  długoletnim  okresem  spłaty  w  zależności  od  możliwości  finansowych  poszczególnych  jednostek  oraz  wypracowanych  oszczędności  w  ogrzewaniu.  Minimalny  wkład  własny  jednostek  to  5%  wartości  zadania.  Realizacja  projektu  powinna  być  zakończona  do  końca  2014  roku.  Wydatki  poniesione  przed  rozpoczęciem  naboru  wykonywane  zgodnie  z  audytem  energetycznym  mogą  być  zaliczone  na  poczet  wkładu  własnego  samorządu.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-09 12:12:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 12:12:00
  • Liczba odsłon: 1156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459407]

przewiń do góry