UCHWAŁA  Nr  III/17/2011

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 lutego 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/ 113 /2000 w sprawie ustalenia wysokości diet

oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

przysługujących radnym powiatu

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a, 5 i 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61 poz. 709),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W § 2 uchwały Nr XXII/113/2000 Rady Powiatu z dnia 08 września 2000 r., pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Panią Jolantę Popiołek do podpisywania zgody na podróże służbowe Przewodniczącego Rady Powiatu".

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-25 15:23:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 15:23:22
  • Liczba odsłon: 1323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459968]

przewiń do góry