UCHWAŁA NR XXVIII/126/2004


RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 19 LISTOPADA 2004 ROKU


w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska

Powiatu Sochaczewskiego i Planu

Gospodarki Odpadami Powiatu SochaczewskiegoNa podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i art. 14, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62; poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:§ 1


Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska Powiatu Sochaczewskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego.


§ 2


Program Ochrony Środowiska Powiatu Sochaczewskiego stanowi załącznik Nr 1
do uchwały.


§ 3


Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego stanowi załącznik Nr 2
do uchwały.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIEObowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), który zobowiązuje Zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej Państwa. Część Programu Ochrony Środowiska stanowi Plan Gospodarki Odpadami, opracowany jako odrębny dokument zgodnie z wymogami określonymi w art. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),

W trybie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) pozytywne opinie o Programie Ochrony Środowiska Powiatu Sochaczewskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego wyraziły następujące organy wykonawcze samorządów gmin i województwa:

 1. Wójt Gminy Młodzieszyn - pismem z dnia 10.09.2004 r. zn. Spr. O-7015/8/04

 2. Wójt Gminy Nowa Sucha - pismem z dnia 15.09.2004 r. zn. Spr. RGKPI:7610/24/2004

 3. Wójt Gminy Sochaczew - pismem z dnia 06.09.2004 r. zn. Spr. G.Gr 7615-1/1/2004

 4. Wójt Gminy Iłów - pismem z dnia 19.07.2004 r. zn. Spr. GGR.7066/0/04

 5. Wójt Gminy Brochów - pismem z dnia 14.07.2004 r. zn. Spr. 7615/2/04

 6. Wójt Gminy Teresin - postanowieniami z dnia 25.06.2004 r.

zn. Spr. GM7062/25/0, GM7062/26/04

 1. Wójt Gminy Rybno - pismem z dnia 22.06.2004 r. zn. Spr. RGK 07-14/04

 2. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 785/125/04 z dnia 11.08.2004 r.

 3. Marszałek Województwa mazowieckiego pismem z dnia 20.07 2004 r. zn. Spr. OŚ.I.7610-34/04

 4. Urząd Miejski w Sochaczewie pismem z dnia 25.06.2004 r. zn. Spr. O.S.7620/45/04


Program Ochrony Środowiska Powiatu Sochaczewskiego

Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Sochaczewskiego

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Misiak Kamil
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-09 14:43:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Misiak Kamil
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-03 08:23:13
 • Liczba odsłon: 4359
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448623]

przewiń do góry