UCHWAŁA  NR XIV/73/2012

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

  Z  DNIA 02 LUTEGO 2012 ROKU

 

w  sprawie  zmiany  składu  osobowego Komisji Rewizyjnej

Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art.  16  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U. z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  §  37  ust.  2  Statutu  Powiatu  Sochaczewskiego,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  III/11/98  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  30  grudnia  1998  roku  w  sprawie  uchwalenia  statutu  powiatu  sochaczewskiego  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego 
z  1999  roku  Nr  29,  poz.  891  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala, 
co  następuje:

 

 

§  1

 

Odwołuje  się  radnego  Zbigniewa  Pakułę  ze  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  2

 

 

1.      Powołuje  się  radnego Jerzego Żelichowskiego do  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

2.      Radnego,  o  którym  mowa  w  ust.  1   wybiera  się  na  Zastępcę  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

§  3

 

W  związku  ze  zmianami  osobowymi  w  składzie  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 
w  Sochaczewie,  o  których  mowa  w  §  1  i  §  2  uchwały,  w  uchwale  Nr  II/7/2010  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  28  grudnia  2010  roku  w  sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  w   §  1 pkt.  2 otrzymuje  brzmienie:

 

„2)  Jerzy Żelichowski - Zastępca  Przewodniczącego;”

 

§  4

 

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Do  Przewodniczącej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  wpłynął  wniosek  klubu  radnych  powiatowych  „Porozumienie  Ziemi  Sochaczewskiej”  o  odwołanie  ze  składu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  radnego  Zbigniewa  Pakuły  z  uwagi  na  złożoną  przez  radnego  rezygnację  z  zasiadania  w  w/w  klubie  radnych  powiatowych.

Zgodnie  z  art.  16  ust.  1  i  2  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  Rada  Powiatu  powołuje   komisję  rewizyjną,  w  której  skład  wchodzą  radni,  w tym  przedstawiciele  wszystkich  klubów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-07 12:07:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-07 12:07:12
  • Liczba odsłon: 1246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441645]

przewiń do góry