UCHWAŁA NR XIX/84/2008

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE
Z DNIA 25 STYCZNIA 2008 ROKU


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami),
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, części zabudowanej nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, na cele oświatowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 UZASADNIENIE


Wydzierżawienie (Wynajęcie) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego może się odbyć zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami) oraz w uchwale Nr XXXVI/161/2005 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 187, poz.6070 z późn. zmianami). Przepisy powyższych aktów prawnych stanowią, że Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na zawarcie umowy na okres dłuższy niż trzy lata bez konieczności stosowania procedury przetargowej jedynie po uzyskaniu zgody przez Radę Powiatu, wyrażoną w drodze uchwały.
Wyrażenie zgody obejmować będzie wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego (1.075 m2 powierzchni użytkowej budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, obejmującej 14 pomieszczeń lekcyjnych i części pomieszczeń dodatkowych, w tym: sekretariatu, gabinetu dyrektora, korytarza, pokoju nauczycielskiego, biblioteki, łazienek i dyżurki). Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości będą Henryk Bryła i Piotr Ostromęcki, prowadzący Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Sochaczewie, którzy wykorzystywać będą powyższą nieruchomość na cele oświatowe.
Dzierżawione pomieszczenia od kilku lat były wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług oświatowych, w tym na potrzeby powyższej Szkoły. Brak zgody na wydzierżawienie tejże nieruchomości w trybie bezprzetargowym może uniemożliwić funkcjonowanie placówki w przewidywanym zakresie, utrudniając tym samym korzystanie z usług oświatowych mieszkańcom Sochaczewa oraz okolic uczącym się w placówce.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 11:13:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 11:13:20
  • Liczba odsłon: 1295
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448994]

przewiń do góry